Garantievoorwaarden

 • Op seniorsticks wordt door de fabrikant een termijn van 2 maanden garantie gegeven bij normaal gebruik en is geldig vanaf de aankoopdatum.
 • Zonder factuur als bewijs van de aankoopdatum worden uw klachten niet in behandeling genomen.
 • Op stickbreuken is alleen garantie van toepassing als er sprake is van een fabricagefout. Alleen de leverancier van de stick kan dit bepalen.
 • Op jeugdsticks en indoorsticks wordt geen garantie gegeven.
 • De garantietermijn voor schoenen bedraagt eveneens 2 maanden en is geldig vanaf de aankoopdatum.
 • Normale slijtage naar aanleiding van een slepende beweging komt NIET in aanmerking voor garantie, aangezien dit geen fabricagefout is.
 • Garantietermijn textiel en accessoires bedraagt ook 2 maanden vanaf aankoopdatum.
 • Op ritsen in zowel jacks, broeken als tassen wordt, wanneer geen aantoonbare fabricagefout, geen garantie gegeven.

De garantie vervalt indien:

 • De stick niet is onderhouden.
 • Defecten ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik of natuurlijke slijtage (breuk tegen de slagrichting in wordt als verkeerd gebruik aangemerkt).
 • De haak afgesleten is door gebruik op kunstgras (dit is nl. natuurlijke slijtage).
 • Slijtage of breuk is ontstaan na uitvoering van de argentijnse fore- en/of backhandslag , tenzij uitdrukkelijk anders op de stick vermeld is.
 • Normale slijtage veroorzaakt door gebruik, komt niet in aanmerking voor garantie.
 • Zonder bon, als bewijs van aankoop, worden  klachten NIET in behandeling genomen.